BÖLMƏ

Könlümün sevgili mehbubu menim
Bölməmdir, bölməmdir, vətənim

Məni apardılar əvvəlcə SSUD-a
Ardınca verdilər bir neçe sutka

Ppolislər vurdular mənə bir neçə kötək
Bunun üçün əqidəndən dönmək,nç nə demək?
Doğmadır hər etirazçıya polis bölməsi
Bura bir yekəqarın polis gətirib məni
Südüddr kim dolanıb qanım olub
O mənim sevgili otdeleniyam olub

Bəslərəm gözlərim üstdə onu mən
Ölərəm əgər polisə ilişsəm mən

Bölmə etirazçının məskənidir
Bölmə POLİSİMİN vətənidir

Bölməni dadmayan etirazçı olmaz
Olsa da o etirazçıda göt qalmaz

Türemşik Səhhət


*****************

VƏTƏN

Könlümün sevgili məhbubu mənim,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.

Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xuda,
Sonra vermiş vətənim nəşvü nüma.
Vətənim verdi mənə namü nəmək,
Vətəni məncə unutmaq nə demək?!

Anadır hər kişiyə öz vətəni:
Bəsləyib sinəsi üstündə məni.
Südüdür ki, dolanıb qanım olub,
O mənim sevgili cananım olub.

Saxlaram gözlərim üstə onu mən,
Ölərəm, əldən əgər getsə vətən.
Vətənin ne’məti nisyan olmaz,
Naxələflər ona qurban olmaz.

Vətən – əcdadımızın mədfənidir,
Vətən – övladımızın məskənidir.
Vətənin sevməyən insan olmaz,
Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz.

1909

Abbas Səhhət

***************

Yananbaycan

El bilir ki sən mənimsən
məşhur olan qəhbəmizsən
anan doğub .vətəninsən
ayrılarmı heç sik amdan
Yananbaycan!Yananbaycan!

Sən bir qəhbə, biz bir yanıq
biz ancaq seksə bağlıyıq
hansı bara hansı puba
hey uçsam da yuvam sənsən
mənə ürəkdən verən sənsən

uca sinələr,geniş götler
ürəkaçan mənzərələr
civi qaçar,polis hürər
ne çoxdur pritonun sənin
mololetka *qızın* sənin
ODLAR YURDU Azerbaycan
peysər Vuröun
Azərbaycan
Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan;
Eşitmişəm uzaqlardan
Sakit axan arazları;
Sınamışam dostu, yarı…

El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam, doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!

Sıra dağlar, gen dərələr,
Ürək açan mənzərələr…
Ceyran qaçar, cüyür mələr,
Nə çoxdur oylağın sənin!
Aranın, yaylağın sənin.
Azərbaycan,Azərbaycan

**************

Yeyərsən qiz amını
Dadarsan sulanmanı

Yanğınsöndürən Vəzirov
****************
Prezervativ ve vibrator her bir fahişənin sərvətidir
Ulu dönder

Bakı 2012