Penisi yoğun olan kişi hər şeyə qadirdir!

İ.Əliyev

Yalan söhbətdi

M.Əliyeva

Mən cahan mülkündə mütləq doğru sik görmədim,
Hər nə gördüm əyri gördüm,onu da sora bilmədim

Yanıx Vaqif

Bir ərik forması varsa da amda,
Artiq veriləndə sallanır o da

mama-ginekoloq Nizami

Əzizim harda qaldı,
Şeyim əlimdə qaldı,
Axşam oldu gəlmədi,
Ümid sabuna qaldı

Yenə o bağ olaydı,yenə yığışaraq biz…
O bağda sevişəydik,qrup seksi edəydik….
Biz də muradımızca bomba kayfa dalaydıq….
Bir yerdə boşalaydıq.

Fantaziyaya bax sevgilim,
Pornolardan pisdimi?
Səni mənim kimi 1 adəm oğlu sikdimi?
Söylə ürəyincəmi?

Porno Müşviq